Kontakt
slide_web_001

Telefonní linky umožňují přímé spojení z venku, provolba 325 519 +linka.

Kontaktní formulář

  Vedení školy

  Mgr. Tomáš Danzer ředitel školy   512 danzer@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Ivan Mezlík zástupce ředitele pro I. stupeň   513 mezlik@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Martin Schreyer zástupce ředitele pro II. stupeň   522 schreyer@zs-komenskeho.cz

  Kancelář

  Pavlína Černá sekretářka ředitele   511 info@zs-komenskeho.cz
  Marcela Čechová hlavní účetní   514 marcela.cechova@zs-komenskeho.cz
  Lucie Čechová mzdová účetní a personalistka   523 cechova@zs-komenskeho.cz
  Bc. Petr Kolář správce PC sítě   555 petr.kolar@zs-komenskeho.cz
  Pavlína Vaníčková recepce   540 vanickova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jan Šimon správce Bakaláři   533 simon@zs-komenskeho.cz

  ŠKOLNÍ JÍDELNA

  ŠKOLNÍ JÍDELNA 325 512 374 325 512 374   sj.komenskeho@gmail.com

  Správa budov

  Jiří Bekr správce haly   555 jiri.bekr@zs-komenskeho.cz
  Michal Ochman provozní technik   555 michal.ochman@zs-komenskeho.cz
  Martin Hruška údržba   555 hruska@zs-komenskeho.cz
  Drahomír Kadlec údržba   555 kadlec@zs-komenskeho.cz

  Pedagogický sbor I. stupeň – sborovna 325 519 582

  Mgr. Jana Vízková   325 512 564   jana.vizkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Monika Nováková     511 novakova@zs-komenskeho.cz
  Markéta Brožová     511 marketa.brozova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Kateřina Hanousková     511 katerina.radonova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Iva Misařová     511 misarova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Barbora Tykvová     511 barbora.tykvova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Kateřina Matoušková     511 katerina.matouskova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Renata Šuková     511 sukova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Vanda Grospičová     511 vanda.grospicova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. et Mgr. Michaela Kelymanová     511 michaela.kelymanova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jana Zedníková     511 zednikova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Klára Čenovská     532 klara.cenovska@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jitka Kuhnová výchovný poradce 1. stupně   511 jitka.kuhnova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Eva Mašatová     511 eva.masatova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Lenka Rajlová   325 512 564   lenka.rajlova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Petra Křížková     511 krizkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Nikola Křížková     511 nikola.krizkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Lenka Slánská     511 slanska.lenka@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jitka Kizeková     511 jitka.kizekova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Anna Svobodová     511 anna.svobodova@zs-komenskeho.cz

  Pedagogický sbor II. stupeň – sborovna 325 519 515

  Mgr. Petra Kořínková metodik prevence   515 korinkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Lenka Volterová     524 lenka.volterova@zs-komenskeho.cz
  Ing. Lucie Mezlíková     532 lucie.mezlikova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jan Petřík     533 petrik@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Michaela Bydžovská     519 bydzovska.michaela@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Gabriela Radoňová     515 gabriela.radonova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Lia Venerová koordinátor ŠVP   569 venerova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Magdalena Obadalová koordinátor pro integraci cizinců   569 magdalena.obadalova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Monika Červinková     519 monika.cervinkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Tomáš Kokojan     535 kokojan@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Iva Králová     515 iva.kralova@zs-komenskeho.cz
  Ing. Petra Kroulíková     524 kroulikova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Ilona Mýtová     527 mytova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Alena Danzerová     526 pavlickova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jan Šimon     533 simon@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Radka Chmelíčková     531 chmelickova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Zdeňka Farníková     528 zdenka.farnikova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Pavla Veselá     524 vesela@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Alena Mrázková     526 mrazkova@zs-komenskeho.cz
  Bc. Petr Kolář     533 petr.kolar@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jitka Peřinová     528 jitka.perinova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Ludmila Šimonová výchovný poradce   525 ludmila.simonova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Karolína Glasová     525 karolina.glasova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Alena Bedrnová     519 alena.bedrnova@zs-komenskeho.cz
  Bc. Alena Všetečková     531 alena.vseteckova@zs-komenskeho.cz

  Asistenti pedagoga

  Tomáš Steinbach asistent pedagoga   511 tomas.steinbach@zs-komenskeho.cz
  Leona Lišková asistent pedagoga   511 leona.liskova@zs-komenskeho.cz
  PaedDr. Růžena Masopustová asistent pedagoga   511 masopustova@zs-komenskeho.cz
  Eva Toušová asistent pedagoga   511 eva.tousova@zs-komenskeho.cz
  Michaela Dundrová asistent pedagoga   511 michaela.dundrova@zs-komenskeho.cz
  Adéla Ditrichová asistent pedagoga   511 adela.ditrichova@zs-komenskeho.cz
  Jana Cibulková asistent pedagoga   511 jana.cibulkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Kristýna Hrodková asistent pedagoga   511 kristyna.hrodkova@zs-komenskeho.cz
  Hana Drbohlavová asistent pedagoga   511 hana.drbohlavova@zs-komenskeho.cz
  Kamila Svobodová asistent pedagoga   511 kamila.svobodova@zs-komenskeho.cz
  Bc. Alena Všetečková vedoucí asistent pedagoga   511 alena.vseteckova@zs-komenskeho.cz
  Šárka Wágnerová asistent pedagoga   511 sarka.wagnerova@zs-komenskeho.cz
  Barbora Chrtková asistent pedagoga   511 barbora.chrtkova@zs-komenskeho.cz
  Zuzana Šafaříková asistent pedagoga   511 zuzana.grycova@zs-komenskeho.cz
  Monika Goby asistent pedagoga   511 monika.goby@zs-komenskeho.cz
  Ludmila Hnátková, DiS. asistent pedagoga   511 ludmila.hnatkova@zs-komenskeho.cz
  Lucie Petrášková asistent pedagoga   511 lucie.petraskova@zs-komenskeho.cz
  Eva Cicvárková asistent pedagoga   511 eva.cicvarkova@zs-komenskeho.cz
  Bc. Tomáš Misař asistent pedagoga   511 tomas.misar@zs-komenskeho.cz
  Michaela Hořáková asistent pedagoga   511 michaela.horakova@zs-komenskeho.cz

  Školní družina – 325 519 517

  Táňa Caňkářová vedoucí vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Eva Černá vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Zuzana Kozáková vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Marie Jakoubková vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Kateřina Vurmová vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Simona Aubrechtová vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Markéta Pilařová vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz
  Martina Pavlíková vychovatelka   517 skolnidruzina@zs-komenskeho.cz

  Mateřská škola Čtyřlístek

  Mgr. Lucie Pažoutová zástupknyně ředitele MŠ Čtyřlístek     msctyrlistek@zs-komenskeho.cz

  Mateřská škola Sluníčko

  Bc. Kateřina Hrbáčková zástupkyně ředitele MŠ Sluníčko     msslunicko-nbk@seznam.cz

  Školní poradenské pracoviště

  Mgr. Petra Kořínková metodik prevence   515 korinkova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Jitka Kuhnová výchovný poradce 1. stupně   511 kuhnova@zs-komenskeho.cz
  PhDr. Dana Marková školní psycholog   583 markovad@email.cz
  Mgr. Ludmila Šimonová výchovný poradce 2. stupně   533 ludmila.simonova@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Dana Modenel školní psycholog   583 dana.modenel@zs-komenskeho.cz
  Mgr. Dana Ježková speciální pedagog   583 dana.jezkova@zs-komenskeho.cz

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Mgr. Petr Černohous Pověřenec GDPR 727 983 547, 325 501 309   poverenec@meu-nbk.cz

  Oznámení dle zákona o chraně ozamovatelů

  Mgr. Ivan Mezlík whistleblowing 325 519 513  mezlik@zs-komenskeho.cz