Přijímací řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY – základní informace – listopad 2023

Ve školním roce 2023/2024 dochází k zásadním změnám v podávání přihlášek a průběhu přijímacího řízení na střední školy.  Na tomto letáku jsou uvedeny informace, které jsou doposud známé. Přesné a podrobné informace vydá MŠMT v lednu 2024 a rodiče se je dozví na lednových třídních schůzkách.

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

 

 • Každý žák může podat 2 přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou (podávají se zatím postaru pouze v listinné podobě) – termín odevzdání do 11. 2023!!! Přihlášku tiskne kariérový poradce Mgr. Jan Šimon, na SŠ ji odevzdává žák nebo zákonný zástupce – buď osobně, nebo poštou.
 • I žák, který si podal přihlášku na 1-2 školy s talentovou zkouškou, bude v únoru vyplňovat přihlášku, kde vyplní až pět škol (2 talentové + 1-3 bez talentových zkoušek) a určí prioritu. Na jakou školu se dostal, se dozví až v květnu.

 

Přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky

 • Každý žák může podat až 3 přihlášky na střední školu.
 • Termín odevzdávání od 1. 2. do 20. 2. 2024.
 • 3 způsoby odevzdání: Elektronicky s ověřenou identitou 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou v online systému 3. Papírovou přihláškou s přílohami – bližší info až v lednu 2024!
 • Žák na přihlášce závazně zvolí pořadí škol podle své priority à v květnu, po výsledcích přijímacího řízení, mu bude sděleno, na kterou ze tří (popř. pěti) uvedených škol se dostal a tam bude muset jít (již nebude moci své rozhodnutí změnit), případně se musí vzdát přijetí a podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.
 • Pokud bude uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu a musí dát přihlášku na jinou školu do 2. kola přijímacího řízení.
 • Končí tedy podávání zápisových lístků – žák se ihned dozví, kam je přijat a více se nerozhoduje.
 • Nově – prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí – SŠ ho nemusí, ale mohou (a většinou zatím asi budou) požadovat jako přílohu k přihlášce.
 • Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vybrané školy k přihlášce požadují
 • Kritériem pro přijetí na učební obory zůstává průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku.

 

Jednotné přijímací zkoušky:

 • Všichni žáci, kteří se hlásí na obor s maturitní zkouškou, budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – zachování 2 pokusů možnosti konat testy, nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • V případě nedostavení se na přijímací zkoušku ze závažných důvodů nutnost písemné omluvy nejpozději do 3 pracovních dnů.
 • Termín konání jednotných přijímacích zkoušek: a 15. dubna 2024

Co v případě nepřijetí na SŠ?

 • Odvolání proti nepřijetí se formálně zachovává, ale předpokládá se minimální využití – odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.
 • Podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení – slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí.
 • Uchazeč nemůže být přijat na školu v 2. kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ – DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

TERMÍN TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ
23. ledna 2024 TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE 9. ROČNÍKŮ – základní informace k podávání přihlášek na střední školy a průběhu přijímacích zkoušek

 

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY
do 30. listopadu 2023 Termín odevzdání přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou
do 20. února 2024 Termín odevzdání přihlášky pro obory vzdělávání bez talentové zkoušky
TERMÍNY KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
12. dubna 2024 1. řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání
15. dubna 2024 2. termín konání jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání
29. dubna 2024 1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání
30. dubna 2024 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání

 Podrobnější termíny také viz: https://prijimacky.cermat.cz/85-aktuality/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

Doporučení pro rodiče:

V průběhu listopadu – ledna prosím vybírejte se svými dětmi 3 vhodné střední školy, navštěvujte dny otevřených dveří, podívejte se na webové stránky škol.

 Zajímejte se o vybavení školy, jaké cizí jazyky se vyučují, jak probíhá praktická výuka apod.

Zjistěte si informace o podmínkách přijímacího řízení na vybranou SŠ (zda se koná školní přijímací zkouška;  zda bude k přihlášce potřeba potvrzení lékaře; zda škola bude požadovat vysvědčení z 8. a 9. ročníku atd.).

Využít můžete také Atlas školství, který žáci obdrželi o hodině ČSP.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kariérového poradce nebo výchovnou poradkyni.

KONTAKTY:

Kariérový poradce:

Mgr. Jan Šimon, simon@zs-komenskeho.cz, 325 519 533

Výchovná poradkyně

Mgr. Ludmila Šimonová, simonova@zs-komenskeho.cz, 325 519 525

 

Důležité odkazy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www. cermat.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

Přijímací řízení na SŠ

Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz
www.cermat.cz
www.infoabsolvent.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://zs-komenskeho.cz/vychovne-poradenstvi/

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
Mgr. Jan Šimon, kariérový poradce, tel. 325 519 535, email: simon@zs-komenskeho.cz