Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb..

Pravomoce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

ČLENOVÉ:

za zřizovatele
Ing. Miloš Petera, předseda
Stanislava Tichá
za zákonné zástupce nezletilých žáků
Jiří Čmugr Dipl.um.
Mgr. Zdeňka Engelthalerová
za pedagogický sbor
Ing. Petra Kroulíková
Mgr. Perta Křížková

popis soubor velikost
Jednání školské rady 19.9.2022 Jednání školské rady 19.9.2022 14,8 kB
Jednání školské rady 13. 6. 2022 Jednání školské rady 13. 6. 2022 14,9 kB
Jednání školské rady 13.10.2021 Jednání školské rady 13.10.2021 14,6 kB
Zápis ze zasedání školské rady dne 23.9.2020 Zápis ze zasedání školské rady dne 23.9.2020 15,9 kB
zápis 1.10.2019 zápis 1.10.2019 15,8 kB
Zápis 25.6. 2019 zápis 25.6. 2019 15,6 kB
Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 15.10.2018 Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 15.10.2018 15,5 kB
Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 25.6.2018 Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 25.6.2018 15,6 kB
Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 4.9.2017 Zápis ze zasedání Školské rady na ZŠ Komenského Nymburk 4.9.2017 15,9 kB