Prevence

Metodik prevence: Mgr. Petra Kořínková
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: dle dohody
Kontakt: korinkova@zs-komenskeho.cz

Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na škole. Funkce a náplň práce metodika prevence je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.
Podstatná část mé práce spočívá v poskytování odborné rady a pomoci nejen žákům ale i jejich rodičům. Zaměřuji se na pomoc zejména v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologického hráčství, poruch příjmu potravy, závislosti na virtuálních drogách a na dalších projevech rizikového chování, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků.

Kontakty na zařízení zabývajících se prevencí v regionu:

Linka bezpečí: 116, 111 – pomoc@linkabezpeci.cz
Semiramis: 733 184 995 – mullerova@os-semiramis.cz
Centrum rodinného poradenství: crp@os-semiramis.cz
Nízkoprahové centrum Nymburk: nzdm.nbk@os-semiramis.cz
OSPOD – Nymburk: mail@meu-nbk.cz
PPP Nymburk: nymburk@pppsk.cz

Užitečné odkazy:

www.e-bezpeci.cz
www.sikana.org
www.minimalizacesikany.cz
www.linkabezpeci.cz
https://www.youtube.com/PolicieCZ
https://www.detstvibeznasili.cz

jsmevnouzovmreimu
detstvibeznasili
jakvybudovatemonodolnostudt
Popis soubor velikost
Strategie předcházení školní neúspěšnosti.pdf Strategie předcházení školní neúspěšnosti.pdf 280,5 kB
Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf Standardní činnosti školního metodika prevence.pdf 414,8 kB
Preventivní program 2023/2024.pdf Preventivní program 796,9 kB