Školní družina

Školní družina je pro děti 1. – 3. tříd.
Každý všední den od 06:15 hodin přicházejí děti na ranní činnosti do Mediatéky.
Sloučené oddělení v 07:30 hodin odcházejí s vychovatelkou do šaten.
Od 11:20 hod. a od 12:15 hodin jsou děti na obědě ve školní jídelně /Hlahol/.
Po obědě probíhá zájmová a rekreační činnost v jednotlivých odděleních.

Vyzvedávání dětí
– vyzvedává rodič nebo osoba uvedená v Zápisním lístku VCHODEM Z ATRIA
– dítě odchází samo v dobu určenou rodičem na Zápisním lístku nebo lístečku vchodem z atria

Během odpoledne dochází ke slučování oddělení. Vychovatelky přechází s dětmi do Mediatéky/sloučené oddělení. Vyzvedávání dětí z mediatéky – vchodem z atria. Provoz ŠD je ukončen do 17.00 hod. v Mediatéce.

Tel.: 325 519 517 MEDIATÉKA/VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

Vaše dotazy můžete psát na email adresu: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

 

I. oddělení Caňkářová  Táňa    I.D + III.A,C Mediatéka
II. oddělení  Aubrechtová Simona   II.B + II.D ve třídě II.B 
III. oddělení Kateřina Vurmová    II.A II.D ve třidě II.A 
IV. oddělení Pilařová Markéta    II.C + II.D ve třídě II.C  
V. oddělení Pavlíková Martina                       III.B + III.C  ve třídě III.B
VI. oddělení Kozáková Zuzana    I.A   + I.C ve třídě I.A
VII. oddělení Jakoubková Marie             I.B  + I.C ve třídě I.B 
VIII. oddělení  Ditrichová Adéla    I.D Mediatéka