Základní škola

ZŘIZOVATEL, PRÁVNÍ FORMA

Právní forma: Příspěvková organizace
Datum vzniku: 1. 4. 1994
Obchodní firma: Základní škola a Mateřská škola Nymburk – příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 589, 288 02 Nymburk
IČO: 49862570
ID datové schránky: u8kzn9p
OKEČ: 801020 – Základní vzdělávání
Zřizovatel: Město Nymburk
Adresa MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
Součásti školy: Základní škola, školní jídelna, mateřská škola Čtyřlístek, MŠ Sluníčko, školní jídelny mateřských škol, školní družina, školní klub

Vyučování probíhá podle schváleného vzdělávacích programů :
ŠVP ZV- Škola poznání, pohybu a inspirace Č. j. KOM /680/2016 platnost od: 1. 9. 2016 
ŠVP ZV- Škola poznání, pohybu a inspirace Č. j. KOM /685/2022 platnost od: 1. 9. 2022