Nabídka pro školy a veřejnost

Nabídka pronájmu Sportovní haly:

1. hod. (60min) 1000 Kč
(45min) 750 Kč

Možnost pronájmu jednotlivých učeben v budově školy – dle dohody s vedením školy
Posluchárna slouží k výchovným koncertům, divadelním představením, školním besídkám i přednáškám.
Sál pro 99 diváků je vybaven dataprojektorem napojeným na počítač, světelnou a zvukovou aparaturou, klimatizací, pianem i zázemím pro herce.
Nabídka pronájmu Auditoria a učeben:

1. hod. (60min) 250 Kč
(45min) 190 Kč

Provoz auditoria zajišťuje Pavla Vaníčková, tel.: 325 519 540, email: vanickova@zs-komenskeho.cz

Hvězdárna
V České republice je jen velice málo základních škol s hvězdárnou vybavenou zrcadlovým dalekohledem LX Meade 200. Jednou z nich je ta naše. Výkonný 17tipalcový dalekohled umožňuje pozorování objektů sluneční soustavy ale i vzdálených mlhovin, galaxií, dvojhvězd.
Nadšenci z astronomického kroužku, kteří jsou vedeni Vratislavem Zákoutským i žáci školy mohou díky kvalitním slunečním filtrům hledět přímo do Slunce, pořizují si fotografie z hvězdářského dalekohledu, či se prostřednictvím automatické meteorologické stanice učí předpovídat počasí. K dalšímu vybavení hvězdárny patří například ochranný filtr pro bezpečné pozorování Měsíce a dalekohled se stativem umisťovaný na ochoz pro sledování okolní krajiny.