Školní jídelna

Informace

Ceny obědů platné od 01.09.2023
7 – 10 let  30,- Kč
11 – 14 let  32,- Kč
15 a více  39,- Kč

Placení stravného – na počátku stravování si každý strávník zakoupí čip a odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Úhrada za stravné je možná pouze bezhotovostním příkazem na účet školy. Platbu školní jídelna připíše žákovi během 2-3 pracovních dnů.

Bankovní spojení: číslo  účtu šj. 236064975/0300
Variabilní symbol: je nutné vyzvednout v kanceláři školní jídelny
Termín platby: měsíčně předem do 20. dne v měsíci, nejpozději do 25. dne

Měsíční platby na 22 obědů činí:
I. 7 – 10 let – 660,- Kč (22 x 30,- Kč)
II. 11 – 14 let 704.- Kč (22 x 32,- Kč)
III 15 a více 858- Kč (22 x 39,- Kč)

Objednávky obědů – při zaplacení stravného není automaticky navolen oběd !!!!!!!
Je nutné zvolit číslo oběda na zvolené období. Strávník si hlídá odhlášky a volí obědy. Objednávání se provádí den dopředu nejpozději do 14 hodin a to pomocí čipu na boxu, přes internetové stránky www.strava.cz nebo telefonicky na čísle 325 51 23 74. Pokud strávník zapomene čip, lze změnu provést také v kanceláři. Přístup k internetovému objednávání stravy získáte v kanceláři ŠJ.