Zájmové útvary

Nabídka zájmových kroužků 2023/2024    při ZŠ Komenského Nymburk

 

S novým školním rokem si Vám dovolujeme nabídnout několik zájmových kroužků. V přehledu najdete název kroužku, jméno vedoucího, pro koho je kroužek určen. Pokud není uveden termín pravidelných schůzek, bude domluven na první informační schůzce. Přihlášky se odevzdávají u příslušného vedoucího kroužku. Práce v kroužcích probíhá od října do května, není-li stanoveno nebo domluveno jinak. Všechny kroužky při ZŠ Komenského Nymburk jsou ZDARMA.

Kroužek stolního tenisu

pro žáky 3. až 9. roč., vedoucí: Mgr. Tomáš Kokojan

kapacita kroužku omezena na 10 dětí ve skupině

každou středu 13:45 – 14:30 (mladší chlapci a děvčata, zpravidla 1.stupeň)

každou středu 14:30  – 15:15(starší chlapci a děvčata, zpravidla 2.stupeň)

první schůzka: 4.10.2023 u pingpongových stolů ve 3. patře budovy 2.stupně od 13:45 hod.

 

 

Stolnětenisový kroužek funguje ve dvou výkonnostních sekcích. Konkrétně se jedná o jednu tréninkovou jednotku za týden pro začátečníky a druhou pro pokročilejší a tím pádem i starší hráče zpravidla z 2. stupně. Hraje se na chodbě druhého a třetího patra nové budovy (3 stoly).

 

Astronomický kroužek


pro žáky 2. až 9. roč., vedoucí: Vratislav Zákoutský

(E: zakoutsky.v@seznam.cz, 602397589)
každé pondělí –  čas schůzek bude domluven s ohledem na rozvrhy na 1. setkání

první schůzka: 18.9.2023 (13:45 u vrátnice školy)

Hlavní náplní je vlastní pozorování na školní hvězdárně. Jedná se především o pozorování Slunce. Dále jsou to základy astronomie, orientace na obloze, vesmír a jeho složení, planeta Země. Příležitostné večerní pozorování oblohy, exkurze na odborná astronomická pracoviště.

 

Sborový zpěv

vedoucí: Mgr. Kateřina Hanousková, Mgr. Gabriela Radoňová

  1. – 9. ročník: pondělí 13:30 – 14:30 hod., auditorium
  2. – 5. ročník: středa 12:30 – 13:30 hod., auditorium 
  3. – 2. ročník: čtvrtek 12:00 – 13:00 hod. (od prosince 11:30 – 12:30), auditorium

Případná docházka s jiným ročníkem možná po domluvě.

Náplní kroužku je prohloubit v dětech pěvecké a rytmické cítění. Součástí kroužku jsou veřejná vystoupení.

 

 

 

Kroužek sportovní gymnastiky – dívky

vedoucí: Mgr. J. Skořepová

Trénujeme:                starší v pondělí 15:30 – 17:30 a v pátek 13:00 – 15:00

                                   mladší v úterý 15:45 – 17:30 a ve čtvrtek 14:00 – 15:40

V případě volných míst probíhá nábor nových cvičenek z 1. ročníku během října

na úterním a čtvrtečním tréninku. Náplní kroužku je rozvoj všeobecné sportovní zdatnosti,

získání dobrých cvičebních návyků.

 

Kroužek keramiky

pro žáky  2. – 9.  ročníku,  vedoucí: Mgr. Klára Čenovská, Mgr. Zdeňka Farníková 

Maximální počet žáků ve skupině je 18.            

1.skupina (Čenovská, Cibulková) každé pondělí 12:45-13:30 v keramické dílně v suterénu 1.stupně

2.skupina (Farníková) každé pondělí 13:45-14:45 v keramické dílně v suterénu 1.stupně

 

Náplní tohoto kroužku je práce s keramickou hlínou a glazurami, tvorba užitého umění i fantazijní tvorba.

 

Zábavné tvoření

pro žáky 1. – 3.  ročníku, vedoucí: Mgr. Barbora Tykvová

každé úterý nebo čtvrtek 13:15 – 14:15 30 v keramické dílně v suterénu 1.stupně

 

Kreslení, malování a tvoření všeho druhu a s různým materiálem. Tvořit budeme z přírodních materiálů – z listí, šišek, kaštanů, kamínků včetně kreslení, malování, stříhání, lepení, skládání a modelování. Věnovat se budeme i tematické tvorbě podle ročních období, zážitků i svátků, např. Mikuláše, Vánoc i Velikonoc

 

Kroužek zumby

pro žáky 1. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Nikola Křížková

každou středu 13:30 – 14:30, budova Hlaholu

 

Moderní a zábavné taneční cvičení pro holky i kluky. Naučíme se jednoduché kroky a pohyby s hudbou a zvládneme určitě i složitější sestavy. Unavíme se, zatančíme, ale hlavně to bude zábava.

 

Angličtina pro třeťáky
pro žáky 3. ročníku, vedoucí: Mgr. Jitka Kizeková

Každý čtvrtek 13:15 – 14:00 v jazykové učebně  (0304)

Formou zábavných aktivit a her budeme procvičovat a rozvíjet znalosti získané ve škole. Cílem bude získání jistoty při komunikaci v angličtině a rozšíření slovní zásoby.

 

Hravá angličtina

pro  žáky 3. a 4. ročníku, vedoucí: Bc. Monika Mašatová

každou středu 12:25 – 13:10 v učebně AJ 0310

 

Děti si vytvoří kladný vztah k anglickému jazyku a naučí se základy jazyka a témata z výuky hravou formou. Pomocí her, písniček a doplňovaček se budou děti učit a procvičovat si anglický jazyk.

 

Angličtina na počítačích

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Eva Mašatová

  1. skupina 4. ročník, pondělí 12:35 – 13:20 v učebně 0310
  2. skupina 5. ročník, pondělí 13:20 – 14:05 v učebně 0310

 

Na kroužku se budeme pomocí výukových programů, PC her, doplňovaček, učit a

procvičovat anglická slovíčka a slovní spojení. Zároveň přirozeně formou her trénovat

čtení s porozuměním, poslech i psaní. Cíleným využitím PC rozvineme kladný vztah k anglickému jazyku.

 

Hravá dětská jóga s angličtinou

pro žáky 1. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Eva Mašatová

  1. skupina 1. – 2. ročník, středa 12:20 – 13:05
  2. skupina 3. – 5. ročník, středa 13:05 – 13:50

 

Jógové cvičení pro děti podporuje přirozený rozvoj dítěte, vede k odreagování,

k uvolnění…Děti se po celém dnu se protáhnou a zklidní. Zároveň se přirozeně

prostřednictvím pohybu, her a písniček budou učit anglicky.

Pohyb a hry pomáhají dětem odbourat ostych a motivují je k dalšímu učení angličtiny.

 

Zábavná angličtina pro čtvrťáky a páťáky

pro žáky 4. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Jana Vízková

každé pondělí 7.00 – 7.45 hodin ve třídě 4. A na Hlaholu.  

 

Žáci si procvičují a opakují učivo z výuky. Děti si nabyté

znalosti prohlubují formou her (např. deskových či online na interaktivní tabuli,

pracovních listů…).

 

Aerobic a zumba dance

pro žáky 1. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Jana Vízková

  1. skupina 1. – 3. ročník, pátek 11:30 – 12:15 v budově Hlaholu
  2. skupina 4. – 5. ročník, středa 12:45 – 13:30 v budově Hlaholu

Žáci se naučí základní taneční kroky, názvosloví a nacvičí jednoduché sestavy (choreografie) aerobiku a zumby. Cílem je zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů a cvičení na hudbu. Důraz je kladen na správné držení těla, správné posílení a protažení všech svalových skupin.

 

Zábavné procvičování českého jazyka a matematiky

pro žáky 3. – 5. ročníku, vedoucí: Mgr. Jana Vízková

každé pondělí od 7.00 – 7.45 hodin nebo každý čtvrtek od 11.30 – 12.15 hodin ve třídě 4.A na Hlaholu.

Žáci si procvičují a opakují učivo z výuky. Děti si nabyté znalosti prohlubují formou her (např. deskových či online na interaktivní tabuli, pracovních listů…). Na kroužek, který se koná ve třídě 4. A na Hlaholu, mohou žáci docházet buď