Projekty

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0004380
Název projektu:   Projekt pro personální podporu a inovativní vzdělávání žáků v MŠ a ZŠ Komenského Nymburk
Název programu:   Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy:      02_22_002
Název výzvy:  Šablony pro MŠ a ZŠ I
Datum zahájení:  1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení:       31. 12. 2024

Popis projektu:   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.

ERASMUS+

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060296
Název projektu: Inovativní výuka anglického jazyka
Název programu: Erasmus+
Délka trvání: 1.10.2019- 30.9. 2022
 
Popis projektu: Škola i pedagogický sbor potřebuje soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé angličtiny potřebují udržovat své znalosti jazyka, získat větší sebedůvěru v hodinách, potřebují používat cizí jazyk , aby šli žákům příkladem při používání jazyka nejen ve škole, ale i v autentickém prostředí, proto jsme se rozhodli pro účast na Kurzech v rámci programu Erasmus+. V neposlední řadě jde o zkvalitnění a oživení výuky pomocí nových metod a technologií, větší propojení výuky cizích jazyků s digitálními technologiemi. Chtěli bychom navázat nové kontakty s učiteli. Doufáme ve zvýšení motivace žáků i učitelů učit se cizí jazyk a k dalšímu vzdělávání.

PROGRAM PRO PODPORU SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019011                 
Název projektu:   Program pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání – škola pro každého
Název programu:   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:      02_20_080
Název výzvy:  Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP
Datum zahájení:  1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení:       31. 12. 2022

Popis projektu:   Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání na ZŠ a MŠ Komenského Nymburk prostřednictvím aktivit projektu s důrazem na spolupráci žáků, učitelů a rodičů se školním psychologem, speciálním pedagogem a školním asistentem. Dalšími aktivitami je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a projektové dny na ZŠ a MŠ.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.