Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

8.A na statku

Firma Montamilk, zaměřená zejména na produkci mléka a výkrm skotu, nabízí veřejné exkurze. Toho osmáci využili a statek navštívili.

Počasí nám přálo, a tak jsme do Kamenného zboží šli pěšky. Po dobu tří hodin se nám věnovala milá a vstřícná paní, která nás provedla celým statkem a řekla nám mnoho zajímavých informací o živočišné i rostlinné výrobě tamní firmy. Prohléhli jsme si březí krávy (jedné z nich se během naší návštěvy narodilo tele), mladé býčky a jalovice, viděli jsme slepice a holuby a pohladili jsme si holoubátko. Nejdelší čas jsme ale strávili u zvědavých telátek, která se nechala drbat a mazlit, a vše, na co dosáhla, to olizovala (už to vypadalo, že si někteří žáci mají v plánu tele odvést domů).

Přes prostory dojírny jsme se přesunuli na trávník, kde jsme ochutnávali některé z místních vynikajících výrobků (mléko, kefíry, jogurty a různé druhy sýrů). Po občerstvení se děti rozdělily do menších skupinek a odpovídáním na otázky z testu si vyzkoušely, co si z exkurze v Montamilk zapamatovaly. Na konec ještě zkoušely určovat semínka, druhy zemědělských strojů a značky traktorů.

Kdo chtěl, nakoupil si mléčné výrobky, které firma vyrábí, a svižnou procházkou jsme se vrátili zpět ke škole.                                                                                                                                                                                  JP

Tags