Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

#annaismissing

Ve středu proběhl na naší škole v rámci prevence rizikového chování na sociálních sítích projektový den. Během dopoledne jsme navštívili kino s projekcí Anna is missing. Velké díky patří KPŠ naší školy, díky kterému mohli žáci vidět toto představení zdarma. Po představení pokračoval každý TU se svou třídou ve škole, kde pomocí pracovních listů a metodiky film prodiskutovali a zpracovali témata jako kyberšikana, digitální stopa nebo sharenting.

 

Mgr. Petra Kořínková

Metodik prevence

rbt
rbt

rbt
rbt

rbt
Tags