Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

KYBERČUNĚ

Ve čtvrtek 1. února k nám na první stupeň do čtvrtých tříd zavítala Lenka Eckertová. Ta zde se svým programem „KYBERČUNĚ“ poukázala na rizika spojená s pohybem na sociálních sítích. Mimo jiné také otevřela otázku psychohygieny a péče o duševní zdrav. Právě tyto oblasti jsou s pohybem a hlavně užitím technologií úzce spojeny a možná i často opomíjeny.

 

Mgr. Petra Kořínková

Metodik prevence

Tags