Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Revolution Train

Ve středu 8.11. přijel do našeho města protidrogový vlak Revolution Train se svým programem, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníků naší školy. Ti po dobu asi 100 minut prošli 6 vagóny, kde jim byla interaktivní a zážitkovou formou přiblížena problematika užití alkoholu a jiných drog.

Mgr. Petra Kořínková, metodik prevence

Tags