Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Stávka 27.11.

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství se zaměstnanci ZŠ a MŠ Komenského Nymburk rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas připojením ke stávce vyhlášené na den 27. 11. 2023.

V naší škole cítíme ohrožení ve sníženém počtu hodin, které můžeme odučit. Dělení tříd na jazyky a volitelné předměty považujeme za efektivní způsob výuky. Plošné snížení počtu hodin, bez ohledu na potřeby konkrétních škol, bude mít na kvalitu výuky negativní dopad.

Za nešťastný považujeme úmysl snižovat počty asistentů pedagoga. S inkluzí jsme se naučili pracovat. Nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení nebo chování, tyto děti nadále ve škole zůstanou. Je pro nás nepřijatelné tuto situaci zvládat bez dostatečné podpory asistentů pedagoga.

Nechceme, aby se snižovaly finanční prostředky na nepedagogické pracovníky (ekonomové, školníci, uklízečky, kuchařky), bez kterých se škola neobejde.

Nekoncepční škrty povedou k úbytku financí na nákup pomůcek, obměnu učebnic, na další vzdělávání pedagogů.

Vážení rodiče, nechceme bojovat za ulehčení naší práce, za naše výplaty či zbytečné navyšování státního dluhu. Víme, že doba je složitá, ale šetření na vzdělávání, školách a tím především na dětech, považujeme za krok špatným směrem.

V případě dohody mezi MŠMT a školskými odbory, asociacemi může být stávka zrušena.

Prosíme o pochopení a Vaši podporu ve společném úsilí za udržení kvality vzdělávání ve školách.

                        zaměstnanci ZŠ a MŠ Komenského Nymburk