Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Adaptační kurzy šesťáků

7. a 8. 9.proběhly adaptační kurzy 6. ročníků. Program, který připravily A. Bedrnová a M. Bydžovská, byl opravdu nabitý. První večer byl spojen s nákupem potravin, z kterých si pak žáci sami připravili večeři a snídani. Následovaly různé hry a dobrodružné spaní ve škole. Druhý den absolvovali žáci ve sportovním areálu Veslák program nazvaný Sportovní dny, který byl zorganizován pro šesťáky všech nymburských škol. Jeho součástí byly týmové třídní hry a různé sportovní disciplíny. Všichni byli odměněni diplomem a ti nejlepší získali atraktivní ceny.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci programu, a za finanční podporu (společnost Kaufland Poděbrady, město Nymburk, Nymburské o.p.s., Fresenius Kabi a Model Obaly).