Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Beseda s pracovníkem Úřadu práce

V pondělí 23. 10. absolvovali žáci devátých tříd dvouhodinovou besedu s panem Tomášem Suchanem
– pracovníkem Úřadu práce v Nymburce. Beseda navazovala na předešlé setkání, které proběhlo
v osmém ročníku. Žáci měli možnost dozvědět se více o možnostech dalšího studia, výběru střední
školy a možnostech uplatnění na trhu práce.

Tags