Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Botanikové ze 7. B

Sedmáci ve druhém pololetí probírají botaniku. Ve dvojicích a trojicích zjišťovali informace o vybraných čeledích krytosemenných rostlin, vytvořili plakáty a ty následně prezentovali ostatním ve třídě. Zopakovali si tím znalosti, které již o rostlinných orgánech ví. Zároveň se dozvěděli o bohatém využití rostlin k potravinářským, krmným, léčebným a jiným účelům a seznámili se i s jedovanými druhy. Někteří donesli ukázat i živé rostliny.               JP

Tags