Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Divadélko z Hradce opět u nás

27.3. 2024 navštívily 7. – 9. ročníky divadelní představení Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa. Divadélko pro školy z Hradce Králové žákům přiblížilo nejzásadnější okamžiky života a tvorby Karla Čapka, jeho myšlenky i názory. V hraných ukázkách jsme zhlédli úryvky Loupežníka, Bílé nemoci, Adama stvořitele a dramatizaci povídky Básník.

Divadélko z Hradce jako vždy přitažlivou formou doplnilo výuku českého jazyka a literatury.

A.Danzerová

Tags