Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Exkurze 9.B – Národní muzeum

V úterý 12.12.2023 se vydala třída 9.B na exkurzi do hlavního města Prahy, kde navštívila Národní muzeum.

Před samotnou návštěvou děti nasály vánoční atmosféru v OC Palladiu, shlédly vánoční výzdobu starého města a poté se vydaly do samotného muzea, kde vytvořily pracovní skupinky, které zaznamenávaly všechny navštívené expozice. Po ukončení akce se děti vydaly zpět vlakem domů, kde si společně sdělovaly dojmy a zážitky z výletu.

Autor : Alena Bedrnová

Foto : kolektiv 9.B

Tags