Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Informace pro nové žáky ke stravování

Přihlášku ke stravování, která je ke stažení zde je možné odevzdat ve dnech:
pondělí 29. srpna – pátek 1. září 2023
8:00 – 12:00 hodin v kanceláři školní jídelny.
Cena čipu je 115,- Kč a stává se majetkem žáka.
Prosíme rodiče, aby využili možnost přihlášení nových strávníků ve výše uvedené dny, obědy se hradí
pouze převodem na účet a je tedy nutná včasná platba.

Tags