Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Jaké vlastnosti mají minerály?

… to zkoumali žáci 9.A během dvouhodinovky přírodopisu. S vlastnostmi, které se u nerostů určují, už byli deváťáci seznámeni v předchozí hodině. Nyní měli k dispozici 10 minerálů, skalpel, sklíčka, dlaždice a magnety. Každá skupina žáků si postupně vybrala 5 minerálů, u kterých zjišťovala jejich barvu, vryp, propustnost světla, tvrdost, lesk, štěpnost či lom a reakci s magnetem. Všichni si také zopakovali i jak se počítá hustota. Zvážili valounek křemene z pole, zjistili jeho objem ponořením do kádinky s ryskou a spočítali hustotu.                                                                                                                         JP

Tags