Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Kiss the Ground

Naši osmáci se účastnili programu Kiss the Ground o významu půdy na Zemi. Program nabízí a organizují lidé z ekocentra Huslík, a to zadarmo a v prostorách školy. Cílem programu je přiblížit dětem téma klimatické změny, inspirovat je příklady dobré praxe a hledat společná řešení situace.

V úvodu se lektoři snažili navést žáky k tématu klimatické změny. Poté pustili dokument o půdě a zemědělství, během kterého si žáci zapisovali, co je ve filmu zaujalo. Film byl pěkně zpracovaný, vybízel k zamyšlení, ale na děti příliš dlouhý. Po malé přestávce na svačinu následovala vedená diskuze lektorů s žáky o tom, co ve filmu viděli.                                                                                                        

  JP

Tags