Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Krystaly v 9.A

Mineralogie není obvykle pro žáky poutavé téma, proto se deváťáci o nerostech učí i formou pokusů a her. V úvodní hodině si každý zkusil poznat svůj donesený kamínek, a to jen pomocí hmatu. V dalších hodinách si deváťáci nejprve vyzkoušeli krystalizaci soli a modré skalice z nasyceného roztoku, a poté vyráběli modely krystalů z papíru.                                                                      

  JP           

                               

Tags