Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Základní školu Komenského navštívili žáci z německého Neuruppinu

V rámci dlouholetého partnerství mezi školami ZŠ Komenského a Wilhelm Gentz Schule se v posledním květnovém týdnu tohoto roku uskutečnilo jazykově-kulturní setkání německých a českých žáků v Nymburce. Základní školu Wilhelma Gentzeho reprezentovali žáci a žákyně z jednotlivých tříd v doprovodu dvou učitelů Jense Rungeho a Carmen Krahl.

V pondělí odpoledne po dlouhé a náročné cestě byli naši němečtí partneři vřele přivítáni ředitelem školy Tomášem Danzerem a následně pozváni na slavnostní večeři do školní jídelny.

V průběhu celého týdne čekal na žáky společný bohatý program, který začal v úterý oficiálním přijetím na radnici města. Starosta Tomáš Mach popřál všem žákům a učitelům příjemný pobyt a spoustu nových, milých zážitků v městě Nymburce a přislíbil podporu pro tento typ výměnného pobytu i do budoucna. Německé žáky a učitele následně pozval na basketbalové finále mezi Basketball Nymburk a Slunetou Ústí nad Labem. Po obědě následovaly atraktivní didaktické aktivity a vzájemné představení žáků v německém jazyce.

Na středeční den byl naplánován celodenní výlet do zábavného parku Mirakula.

Čtvrteční dopoledne vypracovávali čeští a němečtí žáci ve skupinkách prezentace na různá témata, např. kulturní šoky, srovnání měst Nymburk a Neuruppin, školní systém u nás a v Německu, oblíbená kniha atd. Odpoledne byl pak v prostorách školního auditoria slavnostně završen jazykově-kulturní pobyt. Vše proběhlo v klidné a uvolněné atmosféře, při které si němečtí a čeští žáci vyměnili malé dárky a drobné památeční předměty. V rámci tohoto okamžiku si všichni učitelé pochvalovali vzájemný přátelský česko – německý dialog.

Závěrem poděkovali učitel Mgr. Jan Petřík a zástupce školy Mgr. Martin Schreyer německým kolegům a žákům za příjemně strávený týden v Nymburce a vyjádřili závěrem poděkování všem svým kolegům, kteří se podíleli na přípravách. Všichni zúčastnění kvitovali dobře se rozvíjející spolupráci v rámci mezinárodní spolupráce mezi oběma školami.

Poděkování patří také společnosti Kaufland, která naši akci podpořila sponzorským darem.

Autor textu: Mgr. Jan Petřík

 
Tags