Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Orientační seznam sešitů a pomůcek

ORIENTAČNÍ SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK, KTERÉ BUDOU VYUČUJÍCÍ NA 2. STUPNI V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VYŽADOVAT

Někteří vyučující dovolují pokračovat v sešitech z předchozího ročníku.

Matematika: sešity – školní č. 440, prověrky č. 520 (540) – je možné pokračovat v tom z loňska a rýsovací potřeby: tužka č. 3, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr. Dále kalkulátor od 7.ročníku se základními funkcemi a od 8. ročníku vědecký kalkulátor (mocniny, odmocniny a s goniometrickými funkcemi – sin, cos, tan).

Český jazyk: všechny ročníky sešit 1x sešit č. 564 (mluvnice),  2x sešit č. 544 (literatura, sloh) a pouze 6.ročník ještě sešit č. 444 (na písemné práce – ve vyšších ročnících v něm pokračují). 

Anglický jazyk: 2x sešit č. 544 nebo č. 564 a sešit č. 524 (pouze pro 6.ročník), fólie pro práci s učebnicí

Německý jazyk: sešit č. 544 + (slovníček č. 644 individuálně dle pokynů vyučujících)

Dějepis:  sešit č. 544  (budoucí třídy 6.A, 6.B, 6.C a 6.D ještě sešit č. 544 na testy)

Přírodopis: sešit č. 540 na zápisy (obalený a s podložkou – možno použít ten z loni, pokud mají místo), sešit č. 420 na laboratorní práce (jen, kdo nemá z loňska), a 540 na písemky (jen, kdo nemá z loňska)

Fyzika: sešit č. 545 (formát A5, 40 listů, čtverečkovaný)

Člověk a svět práce: sešit č. 524

Výchova k občanství: sešit č. 524

Výchova ke zdraví: sešit č. 524 nebo č. 544

Výtvarná výchova: tužka č.1 nebo č.2, guma, ořezávátko, lepidlo na papír v tubě (šroubovací), malé tekuté lepidlo např. Herkules, nůžky, vodové barvy + kulaté štětce (silnější i tenčí), temperové barvy + ploché štětce (silnější i tenčí), kelímek, igelit na lavici, hadřík na štětce, voskovky, pastelky, tenký i silnější černý fix, černá tuš, čtvrtky A4 (cca 20 ks na pololetí), čtvrtky A3 (cca 20 ks na pololetí), barevné papíry

Informační a komunikační technologie:  pouze 9.ročník sešit č. 520 (formát A5 nelinkovaný)

Hudební výchova: sešit 524, arch notového papíru

Zeměpis:  třídy 6.B, 6.C a 6.D – sešit 420 s podložkou; ostatní třídy sešit č. 444 (formát A4 linkovaný – možno pokračovat v sešitu z loňska)

Chemie:  pouze 8. + 9.ročník – sešit č. 540 + podložka

Tělesná výchova:  sportovní oblečení, sportovní obuv venkovní + do tělocvičny

Tags