Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Plazi – 7.B

O hodině přírodopisu tvořili žáci 7.B „informační plakát“ o vybraném druhu plaza, kterého si každý sám vybral. Učili se vyhledávat důležité informace (nejčastěji z internetu), vhodně rozvrhnout text a obrázek na dvoustránku a dozvěděli se nové informace o plazích zástupcích.

V následující vyučovací hodině se žáci rozdělili na čtyři skupiny – hadi, ještěři, želvy a krokodýli. Hledali společné znaky dané skupiny plazů podle svých „informačních plakátů“ i učebnice a ty pak sdělovali ostatním spolužákům.                                                                                                                       JP

Tags