Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

PŘEDŠKOLÁK 2024

V květnu a červnu proběhnou tradiční setkání budoucích prvňáků. Vzhledem k tomu, že největší skupinu účastníků tvoří děti z MŠ Čtyřlístek a MŠ Sluníčko, budou přihlášené děti ze zmíněných školek doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského. Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat rodiče před budovou školy (červené dveře do ulice Komenského), kam děti přivede paní učitelka. Ostatní přihlášené děti z jiných MŠ budou přicházet i odcházet v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby.

Termíny a čas setkání

  1. 5. 29. 5. 12. 6.    vždy od 14:00 do 14:45

Vstup do budovy školy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu od 13:50.

S sebou

Přezůvky, pastelky, nůžky, pití.

Přihlášky

Přihlášky jsou ke stažení pod článkem. Rodiče dětí z MŠ Čtyřlístek a Sluníčko obdrží i odevzdávají přihlášky v MŠ, ostatní rodiče odevzdají přihlášku na prvním setkání vedoucím skupiny (paní učitelce).   

Rozdělení do skupin

Uvnitř budovy školy budou připraveny informační tabule se seznamy dětí rozdělených do skupin a rozmístěním do učeben. S doprovodem dětí z MŠ Čtyřlístek a Sluníčko pomohou paní učitelky z MŠ.

Rozdělení do skupin nemusí být totožné s konečným zařazením dítěte do 1. třídy, definitivní rozdělení dětí do tříd je v kompetenci ředitele školy a bude oznámeno na červnové schůzce.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Schůzka rodičů a třídních učitelů prvních tříd proběhne 12. 6. od 14:45 (po skončení setkání s dětmi) ve stejných učebnách. Vstup do budovy bude umožněn stejnými dveřmi z ulice Komenského ve 14:40.

Tags