Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení ředitelského volna

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., §24, odst. 2 vyhlašuji na pátek 26. 4. 2024 ředitelské volno. V tento den nebude probíhat výuka na základní škole.  Školní družina bude v provozu od 7:00 do 15:00. Zájemci o školní družinu (pouze 1.-3. ročník) nahlásí své děti prostřednictvím Bakaláře třídním učitelkám nejpozději do 19.4. Obědy mají všichni žáci odhlášené a nebudou se vydávat ani pro případné zájemce o školní družinu.

                                                                          Mgr. Tomáš Danzer

                                                                                ředitel školy

Tags