Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Vánoční akademie žáků 1. – 5. tříd

V pondělí 11.12. praskalo nymburské divadlo ve všech. V jeho útrobách se uskutečnila vánoční akademie žáků 1. stupně naší školy. Ve dvou představeních předvedly děti vše, co tak usilovně a pečlivě v uplynulých týdnech a měsících trénovaly a cvičily. Zpívalo se, tančilo, hrálo se divadlo nebo sportovalo. Nabitý program, kterým provázely skvělé moderátorské dvojice, před zraky rodičů, příbuzných, známých a přátel hýřil pestrostí a tepal energií, kterou do publika vysílali všichni aktéři. Všem se jejich vystoupení vydařila a závěrečný společný zpěv koled navodil tu správnou vánoční atmosféru.

Obrovské poděkování patří ale nejen dětem, ale také paním učitelkám, asistentkám a vychovatelkám, které s dětmi celý program připravily. Za organizaci děkujeme především Nikole Křížkové, Ivě Misařové, Adéle Ditrichové, Kateřině Matouškové a Kláře Čenovské.

Tags