Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Vánoční trhy a rozsvěcení stromečku

V úterý 28. 12. proběhl na 1. stupni vánoční trh, na kterém žáci prodávali své výrobky s vánoční tematikou. Ještě před začátkem adventního času tak mohli všichni přítomní pocítit krásnou vánoční atmosféru, ochutnat punč nebo vánočku a udělat radost sobě či někomu blízkému koupí některého z dětských výrobků. A že bylo z čeho vybírat. Děti prodávaly svíčky, přáníčka, andělíčky, předměty z keramiky, zdobené perníčky nebo vánoční ozdoby, někdo si pro návštěvníky připravil i vlastní dobroty. Po setmění zazpíval pěvecký soubor Pastelky pod vedením paní učitelky Kateřiny Hanouskové a paní učitelky Gabriely Radoňové. Poté se již v atriu školy rozzářil vánoční stromek. Poděkování patří především dětem, paním učitelkám, vychovatelkám a asistentkám za skvělou přípravu celé akce a krásné výrobky, paní učitelce Farníkové a dětem z 2. stupně za výrobu a prodej keramiky a všem rodičům a návštěvníkům trhu za účast a podporu dětí z naší školy.

Tags