Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

ZÁPIS DO MŠ SLUNÍČKO

Vážení rodiče. Zápis do MŠ na školní rok 2024/25 bude probíhat 15.5.2024 následujícím způsobem.

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do tří právních subjektů, tzn. tři přihlášky. Tyto přihlášky zašlete nebo předáte do konkrétní MŠ, kterou preferujete v rámci právního subjektu. Každý právní subjekt má svoji vlastní žádost o přijetí.

Právní subjekty: ZŠ a MŠ Komenského- MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek

                              ZŠ a MŠ Letců R. A. F. – MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Větrník, MŠ Adélka

                              ZŠ Tyršova- MŠ Růženka

Žádost si můžete stáhnout z webových stránek MŠ nebo si ji osobně v dané MŠ vyzvednout.

Náležitosti k podání žádosti:

  1. Vyplněná žádost o přijetí do MŠ, na které bude potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte (potvrzení o očkování se nevztahuje na děti, které ve školním roce 2024/25 budou plnit povinnou předškolní docházku).
  2. Kopie rodného listu dítěte.

Způsob podání žádosti:

  1. E- mailem s uznávaným elektronickým podpisem (NE PROSTÝ E-MAIL).
  2. Poštou na adresu MŠ Sluníčko, Resslova 247, 288 02 Nymburk (v případě podání do této MŠ).
  3. Osobním podáním v mateřské škole 15.5.2024 od 13.00 do 17.00 hodin.

Na přihlášky došlé po 15.5.2024 nebude brán zřetel.

Vaši žádost zaevidujeme pod registračním číslem, které vám sdělíme buď osobně, e-mailem nebo sms.

Pod tímto registračním číslem, dle Školského zákona, budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny dne 27.5.2024 v 8.00 hodin na venkovní nástěnce MŠ a na webových stránkách MŠ. Pouze záporná rozhodnutí budou 29.5.2024 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci. Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do spisu dne 29.5.2024 od 8.00 do 15.00 hodin u ředitele ZŠ Komenského Mgr. Tomáše Danzera (přihlášky podané do MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek).

Tags