Aktuality

Nejnovější příspěvky školy

Závěrečné práce 9.ročníku

Také letošní deváťáci si ověřili své schopnosti zpracovat zvolené téma a vytvořit svou závěrečnou práci. Za pomoci svých konzultantů z řad pedagogů pracovali s různými zdroji informací, pokoušeli se o stylizaci svého písemného projevu a snažili se také respektovat pravidla určená pro elektronické zpracování. Nedílnou součástí závěrečných prací byly také tradiční ústní obhajoby, kde svou práci představili a zodpověděli zadané otázky za přítomnosti svých mladších spolužáků z 8.ročníku. V posledních dnech školního roku byli všichni deváťáci odměněni za odvedenou práci na společném slavnostním vyhodnocení. Každý žák obdržel osvědčení a ti úspěšnější v hodnocení ještě k tomu sladkou odměnu. Všem vycházejícím žákům přejeme, aby se třeba zrovna jejich závěrečné práce staly tím nejlepším odrazovým můstkem v jejich případném dalším studiu.    

Tags